Toán nâng cao

Câu 2: Phân số nào sinh ra số thập phân tuần hoàn   3,15(321)
315321-31599900=31500699900=5250116650

Tìm ƯSCLN của  40096920  , 9474372 và 51135438

Bài giải được thực hiện trên máy tính CASIO FX-570MS (Đối với máy tính CASIO FX-570ES thì khi chạy vòng lặp phải ấn phím CALC trước và nhập giá trị đầu, rồi mới ấn các phím =).


(Trích bài 5, Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh, Lớp 12 THBT, 2010-2011)
 


(Trích bài 2, Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, lớp 12 THPT, năm học 2009-2010)

(Trích bài 5a, Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán giải toán trên máy tính, lớp 8, năm học 2010 - 2011)