0 But chi den,ruot chi,chuot chi

Bút chì đen,ruột chì,chuốt chì