1 Kẹp bướm Officetex

Kẹp bướm

Kẹp bướm OT-BC1006
8,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1005
9,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1004
11,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1003
21,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1002
32,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1001
51,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2006
32,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2005
25,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2004
43,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2003
36,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2002
58,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2001
47,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3006
39,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3005
31,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3004
52,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3003
41,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3002
62,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3001
49,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới

Kẹp bướm
Kẹp bướm Officetex Làm bằng nhựa được thiết kế với kiểu dáng hình trụ, Kẹp bướm Officetex phía trên hộp có nam châm tĩnh điện giúp giữ kim không cho rớt ra ngoài và lấy ra được dễ dàng hơn