1 Kim Bấm Officetex

Bấm kim

Combo bấm kim số 10 OT-CST008
26,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim số 10 OT-CST003
68,500 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim số 3 OT-CST002
83,500 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim số 10 OT-CST001
39,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim OT-CST007
43,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Combo bấm kim OT-CST006
31,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Combo bấm kim OT-CST005
37,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Combo bấm kim OT-CST004
43,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kìm bấm lỗ màu đen OT-HP1001
22,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm hai lỗ màu đen OT-HP20001
68,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm hai lỗ màu bạc OT-HP10001
46,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 3 màu xanh OT-SL03005
69,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 3 màu đen OT-SL03005
69,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu đen OT-SL10005
24,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu xanh OT-SL10005
24,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 3 màu xanh OT-SL03002
51,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 3 màu đen OT-SL03002
51,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu đen OT-SL10002
35,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu xanh OT-SL10002
35,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 3 màu xanh OT-SL03003
54,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 3 màu đen OT-SL03003
54,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu xanh OT-SL10004
28,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu đen OT-SL10004
28,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu đen OT-SL10003
35,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu xanh OT-SL10003
35,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu xanh OT-SL10007
21,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu hồng OT-SL10007
21,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu vàng OT-SL10001
20,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu hồng OT-SL10001
20,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bấm kim số 10 màu xanh dương OT-SL10001
20,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới

Bấm kim
Kim Bấm Officetex được làm từ thép cao cấp, giúp liến kết các tài liệu văn bản lại với nhau. Kim bấm Officetex có độ cứng cao, sáng bóng và không bị gỉ sét theo thời gian. Kim bấm Officetex Dễ dàng sử dụng và thân thiện với người dùng