1 Văn Phòng Phẩm Officetex

Văn Phòng Phẩm Officetex

Thước kẻ 30 cm trong suốt OT-RL1002
7,100 VNĐ
Đặt hàng
Thước kẻ 30 cm màu hồng OT-RL1001
7,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Thước kẻ 30 cm màu cam OT-RL1001
7,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Thước kẻ 30 cm màu vàng OT-RL1001
7,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Thước kẻ 30 cm màu xanh lá OT-RL1001
7,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bộ thước kẻ (Boy) OT-RL2001 (4 cái/túi)
15,300 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bộ thước kẻ (Girl) OT-RL2001 (4 cái/túi)
15,300 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bút bi mực đen OT-BP0018BL
8,100 VNĐ
Đặt hàng
Bút bi mực xanh OT-BP0018BU
8,100 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim số 10 OT-CST008
26,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim số 10 OT-CST003
68,500 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim số 3 OT-CST002
83,500 VNĐ
Đặt hàng
Combo bấm kim số 10 OT-CST001
39,000 VNĐ
Đặt hàng
Compa OT-CO1002 (1 cái/túi)
13,500 VNĐ
Đặt hàng
Compa xác định bán kính OT-CO1001 (1 cái/vĩ)
18,500 VNĐ
Đặt hàng
Bút hai đầu OT-TP002
5,100 VNĐ
Đặt hàng
Bút hai đầu OT-TP001
5,100 VNĐ
Đặt hàng
Bìa trình ký đơn A4 OT-SCB0001
25,000 VNĐ
Đặt hàng
Bìa trình ký kép A4 OT-DCB0001
37,200 VNĐ
Đặt hàng
Bìa nút A4 OT-MB0001
6,600 VNĐ
Đặt hàng
Bìa lổ A4 OT-SP0001
70,800 VNĐ
Đặt hàng
Bìa lá A4 OT-LF0001
3,600 VNĐ
Đặt hàng
Bìa còng 50mm FC OT-LA2001
56,000 VNĐ
Đặt hàng
Bìa còng 70mm FC OT-LA1001
58,100 VNĐ
Đặt hàng
Giấy than No.1 OT-CB001BU
87,600 VNĐ
Đặt hàng
Bút bi OT-BP020BL (50 cây/hộp)
2,500 VNĐ
Đặt hàng
Bút bi OT-BP020RE (50 cây/hộp)
2,500 VNĐ
Đặt hàng
Bút bi OT-BP020BU (50 cây/hộp)
2,500 VNĐ
Đặt hàng
Bút nến OT-BP019BU (50 cây/hộp)
3,100 VNĐ
Đặt hàng
Combo Bút bi OT-BP017BU (5 cây)
26,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo Bút bi OT-BP016BU (5 cây)
17,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo Bút bi OT-BP015BU (3 cây)
31,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo Bút bi mực xanh OT-BP013BU (5 cây)
16,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo Bút bi OT-BP012BU (5 cây)
17,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo Bút bi  OT-BP011BU (5 cây)
17,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bút bi OT-BP010BU (3 cây)
17,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bút bi OT-BP09BU (5 cây)
16,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bút bi OT-BP008BU (3 cây)
13,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bút bi OT-BP007BU (5 cây)
19,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bút bi OT-BP006BU (3 cây)
15,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bút bi OT-BP002BU (3 cây)
19,500 VNĐ
Đặt hàng
Giấy in ấn A5 OT-PP201 (10 ram trên thùng)
69,300 VNĐ
Đặt hàng
Giấy in ấn A4 OT-PP101 (5 ram trên thùng)
132,400 VNĐ
Đặt hàng
Xóa kéo OT-CT0001
21,000 VNĐ
Đặt hàng
Combo bút dạ quang pastel OT-CHL1001
48,400 VNĐ
Đặt hàng
Bút gel xóa được OT-EGP1001
20,900 VNĐ
Đặt hàng
Bút bi mực đỏ OT-BP0018RE (12 cây/hộp)
8,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kéo văn phòng/OT-SC0004
24,500 VNĐ
Đặt hàng
Kéo văn phòng/OT-SC0003
29,000 VNĐ
Đặt hàng
Kéo văn phòng/OT-SC0002
24,500 VNĐ
Đặt hàng
Kéo văn phòng/OT-SC0001
27,000 VNĐ
Đặt hàng
Bút gel mực xanh OT-GP0023BU
16,800 VNĐ
Đặt hàng
Bút gel mực xanh OT-GP0022BU
8,100 VNĐ
Đặt hàng
Ruột chì bấm OT-PL2001
4,600 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ruột chì bấm OT-PL1001
6,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1006
8,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1005
9,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1004
11,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1003
21,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1002
32,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC1001
51,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bút lông bi OT-RP0001BU
13,800 VNĐ
Đặt hàng
Ruột chì bấm OT-PL2003
4,600 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ruột chì bấm OT-PL2002
4,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ruột chì bấm OT-PL1003
5,100 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ruột chì bấm OT-PL1002
6,600 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bút chì bấm OT-MP0004
6,600 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bút chì bấm OT-MP0003
6,600 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kim bấm cao cấp số 10 OT-ST10001
4,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kim bấm cao cấp số 3 OT-ST03001
6,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bút Chì bấm OT-MP0002
21,900 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Bút Chì bấm OT-MP0001
19,400 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ghim giấy tam giác cao cấp OT-PCTA003
7,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ghim giấy tam giác cao cấp OT-PCTA002
8,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ghim giấy tam giác cao cấp OT-PCTA001
9,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ghim giấy cao cấp màu bạc OT-PCSI003
7,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ghim giấy cao cấp màu bạc OT-PCSI002
9,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Ghim giấy cao cấp màu bạc OT-PCSI001
8,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2006
32,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2005
25,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2004
43,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2003
36,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2002
58,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm OT-BC2001
47,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Combo bấm kim OT-CST007
43,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Combo bấm kim OT-CST006
31,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Combo bấm kim OT-CST005
37,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Combo bấm kim OT-CST004
43,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3006
39,500 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới
Kẹp bướm màu OT-BC3005
31,000 VNĐ
Đặt hàng
Sản phẩm mới

Văn Phòng Phẩm Officetex

Văn Phòng Phẩm Officetex là thương hiệu sản xuất theo dây chuyền hiện đại, Văn phòng phẩm Officetex đạt chuẩn an toàn EN71, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng