Hào hứng với Ngày hội Bitexer Quý 1 - 2022
1904/2022

Sáng ngày 18/4/2022, Ngày hội Bitexer Quý 1 2022 đã được tổ chức trong sự phấn khởi và hào hứng của các anh chị cán bộ công nhân viên BITEX.

BITEX tiếp đón đoàn thẩm định Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam
3103/2022

Sáng ngày 31/03/2022, Công ty BITEX đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn thẩm định chất lượng quốc gia tại Văn phòng 16 Trịnh Hoài Đức, HCM.  

THÔNG TIN HỘI NHẬP BITEX
1906/2018

Chào mừng các anh/chị đã gia nhập ngôi nhà chung BITEX!

Thông báo tham dự Hội nghị Sơ Kết 6 tháng đầu năm 2017
2007/2017

Kính gửi : Toàn thể CBNV Công ty Bitex Miền Nam

Phòng Quản Trị Nhân Sự xin thông báo đến toàn thể CBNV tham dự Hội nghị Sơ Kết 6 tháng đầu năm 2017 – Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 với thông tin chi tiết như sau: