BITEX GROUP tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ quản lý năm 2018

Thứ hai, 28/05/2018, 16:28 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Theo kế hoạch đã được chủ tịch HĐQT phê duyệt, trong năm 2018, BITEX GROUP sẽ triển khai một loạt các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý của các công ty trực thuộc.

Hiện nay, việc cần làm đầu tiên và tốt nhất để giải quyết những khó khăn nội tại và phát triển doanh nghiệp bền vững không phải là đầu tư phòng ốc, nhà xưởng hay máy móc, công nghệ mà chính là đầu tư phát triển con người. Con người mới là chủ của công nghệ, là chủ của quy trình, chủ của đường lối, định hướng lãnh đạo và phương thức quản lý.

logo_bitex_group-01

Hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác phát triển đội ngũ nhân sự, từ lâu công tác đào tạo đã được Ban Lãnh đạo BITEX GROUP quan tâm chú trọng coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn công ty.

Theo kế hoạch đã được chủ tịch HĐQT phê duyệt, trong năm 2018, BITEX GROUP sẽ triển khai một loạt các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý của các công ty trực thuộc. Thông qua các hoạt động đào tạo này, đội ngũ quản lý sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng áp dụng nâng cao hiệu quả công việc và đồng thời hỗ trợ được nhiều hơn công tác đào tạo phát triển nhân lực nội bộ. 

Ngày 30/5 tới đây khóa học đầu tiên về “Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề” sẽ được tổ chức.

Thông tin chi tiết về các khóa học sắp diễn ra, sẽ được cập nhật đăng tải đầy đủ trên các kênh thông tin nội bộ của BITEX.

23052018_dao_tao_phuong_phap_tu_duy_va_ky_nang_giai_quyet_van_de-01

Ý kiến của bạn