Công ty BITEX nhận giải thưởng Top 500 Doanh Nghiệp Lợi Nhuận Tốt Nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2023

Vào chiều ngày 26/10/2023, lễ trao giải “Giải thưởng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” (Profit500) đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có khả năng tạo lợi nhuận cao và bền vững.

Đại diện công ty BITEX nhận giải thưởng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500) năm 2023

Vào ngày 26/10/2023, Vietnam Report chính thức công bố Top Profit500 năm 2023. Với những hoạt động đột phá và kết quả kinh doanh ấn tượng, BITEX đã xuất hiện trong bảng xếp hạng Profit500 cùng các thương hiệu lớn khác. Tiêu chí đánh giá được thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, quy mô hoạt động và uy tín trên truyền thông.

Tiêu chí đánh giá của giải thưởng này được thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, quy mô hoạt động và uy tín trên truyền thông

Những thành quả tốt đẹp này là thành công của một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo, cùng sự nỗ lực hết mình của CBNV, BITEX đã có rất nhiều bước tiến lớn trong cả khía cạnh kinh doanh lẫn tạo dựng danh tiếng truyền thông trên cả nước. Với tinh thần sáng tạo, tiên phong, BITEX đã, đang và sẽ luôn quyết tâm bứt phá trong từng mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo, cùng sự nỗ lực hết mình của CBNV, BITEX đã có rất nhiều bước tiến lớn trong cả khía cạnh kinh doanh lẫn tạo dựng danh tiếng truyền thông trên cả nước

Được biết, Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận nhất Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có khả năng tạo lợi nhuận cao và bền vững, ghi nhận một cách xứng đáng đóng góp của những doanh nghiệp hàng đầu – là rường cột phát triển của đất nước.

Trong nhiều năm qua, BITEX đã luôn theo đuổi giá trị phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ với xu hướng phát triển chung của kinh tế - xã hội Việt nam, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Trên bước đường phát triển tiếp theo, BITEX sẽ tiếp tục kiên định với lý tưởng song hành cùng giáo dục, nâng tầm thế hệ tương lai.

Các tin khác :