Chi cục QLTT Quảng Nam tiêu hủy máy tính Casio giả nhãn hiệu Casio

Thứ tư, 08/08/2012, 12:05 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Sáng Ngày  (09/06/2011)  tại CHI CỤC QLTT QUẢNG NAM đã tiến hành buổi tiêu hủy máy tinh giả nhãn hiệu CASIO xuất xứ từ Trung Quốc. đựợc kiểm tra và tịch thu trên đường vận chuyển ngày 25/10/2009 (theo biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chinh)  với Số Lượng : 220 Máy

Sáng Ngày  (09/06/2011)  tại CHI CỤC QLTT QUẢNG NAM đã tiến hành buổi tiêu hủy máy tinh giả nhãn hiệu CASIO xuất xứ từ Trung Quốc. đựợc kiểm tra và tịch thu trên đường vận chuyển ngày 25/10/2009 (theo biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chinh)  với Số Lượng : 220 Máy

Một số hình ảnh vụ Tiêu hủy:

Theo Bitex

Ý kiến của bạn