Font key log để hiển thị phím máy tính casio trên PC
Loại file : zip
Kích thước : 40 KB
Số lần down : 3479
Điểm :
0 Điểm
Xem : 10046
Ngày đăng : 16/09/2015

Các bạn download file này về, giải nén và chép vào thư mục C:\Windows\Fonts để cài đặt là có thể xem được các phím của máy tính Casio trên PC.

Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá
 
Các download Phần mềm tiện ích khác
Foxit reader nhỏ gọn đọc file dạng: *.pdf
  • Kích thước: 0 Bytes
  • Ngày đăng: 11/07/2012
  • Số lần down: 7452
Phần mềm vẽ hình học phẳng
  • Kích thước: 0 Bytes
  • Ngày đăng: 11/07/2012
  • Số lần down: 4144
Tự Học MS Word
  • Kích thước: 0 Bytes
  • Ngày đăng: 11/07/2012
  • Số lần down: 1853