1 Gỡ kim Officetex

Gỡ kim
Gỡ kim Officetex giúp dễ dàng tháo gỡ kim bấm, sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu. Gỡ kim Officetex có rất nhiều cơ kim, đa dạng mẫu mã, thiết kế.