Hồi quy tuyến tính y= A + Bx trên máy tính Casio fx 570MS

Thứ năm, 02/08/2012, 15:44 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Hãy dùng Hồi quy tuyến tính y= A + Bx bđể tính A,B và hệ số tương quan r, ấp suất ở \small \fn_jvn 18^{0} C, tìm nhiệt độ khi áp suất 1000 hPa, hệ số tương ứng \small \fn_jvn r^{2} trên máy tính Casio fx 570MS...

Ý kiến của bạn