Phạm vi nhập của máy tính Casi fx 570 ms

Thứ năm, 02/08/2012, 15:54 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Phạm vi nhập của máy tính Casi fx 570 ms, Số tính toán bên trong 12 Độ chính xác ± 1 ở chữ số thứ 10

Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO FX-570MS”

Ý kiến của bạn