Cài đặt máy tính Casio fx 570ES PLUS trước khi tính toán

Thứ sáu, 19/10/2012, 16:28 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Hướng dẫn cài đặt máy tính Casio fx 570ES PLUS trước khi thực hiện các phép tính trên máy .

Trước khi thực hiện các phép tính ta nên cài đặt máy tính Casio fx 570ES PLUS phù hợp cho chương trình tính toán

Màn Hình Hai Dòng

Màn hình 2 dòng giúp ta xem cùng một lúc cả biểu thức và kết quả :

·        Dòng trên là ghi biểu thức

·        Dòng dưới là ghi kết quả

·        Khi kết quả có hơn 3 chữ số ở phần nguyên thì có dấu cách từng nhóm 3 chữ số kể từ dơn vị

Trước Khi Tính Toán

§  Mode

Trước khi tính toán, bạn phải chọn đúng Mode theo bảng chỉ dẫn dưới đây:

Phép tính

Hãy thực hiện thao tác phím

Tính toán chung

 (comp)

Toán số phức

 (CMPLX)

Tính toán thống kê và hồi quy

(STAT)

Hệ đếm cơ số N

(BASE-N)

Giải phương trình

(EQN)

Toán ma trận

 (MATRIX)

Bảng số

  (TABLE)

Toán Véctơ

 (VECTOR)

 

§   Ấn mode ta có màn hình cài đặt cho máy, theo hướng dẫn trên màn hình ta lựa chọn cài dặt hay vào chức năng thích hợp

§  Trong hướng dẫn này tên của mode cần vào để thực hiện phép tính, được ghi bằng tiêu đề chính của mỗi phần.

Ví dụ: giải phương trình (EQN)

Ý kiến của bạn