Đáp án, đề thi giải toán trên máy tính Casio cấp THPT năm 2007-2008

Thứ năm, 21/06/2012, 16:16 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đáp án, đề thi giải toán trên máy tính Casio cấp THPT năm học 207-2008

Quy ước:

- Các bài toán yêu cầu trình bày lời giải thì chỉ trình bày tóm tắt các bước giải và công thức áp dụng.
- Các kết quả gần đúng thì ghi dưới dạng số thập phân với bốn chữ số sau dấu phảy.   


+Các kết quả được làm theo cách khác đáp án, với kiến thức trong chương trình THPT, thì vẫn cho điểm theo các phần tương ứng.
+ Các kết quả gần đúng, nếu chỉ sai chữ số cuối cùng thì trừ 1/2 số điểm câu đó; các đáp án có đơn vị, nếu thí sinh không ghi đơn vị thì trừ 0,5đ/ một lần ghi thiếu.

Ý kiến của bạn