Hướng dẫn tìm ma trận nghịch đảo

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  \(A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]\)

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm các tính năng mới của máy Casio 570VN PLUS tại đây