Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Thứ hai, 09/02/2015, 16:29 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Cho dãy số \({x_1} = 1,{x_2} = 1,{x_3} = 2;{x_{n + 3}} = {x_{n + 2}} - \frac{2}{3}{x_{n + 1}} + \frac{1}{2}{x_n}\) , với \(n = {\rm{ }}1,{\rm{ }}2,{\rm{ }}3, \ldots\)

Viết quy trình bấm máy tính \({x_n}\) rồi sử dụng quy trình đó tính \({x_{15}},{x_{20}},{x_{25}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm các tính năng mới của máy Casio 570VN PLUS tại đây

Ý kiến của bạn