Tính P=g(x1).g(x2).g(x3).g(x4).g(x5)

Thứ năm, 01/12/2016, 10:46 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đề bài: 

Cho hai hàm số Gọi \(x_1,\, x_2, \,x_3,\, x_4, x_5\) là 5 nghiệm của phương trình \(f(x) = 0\)

Hãy tính \(P = g(x_1).g(x_2).g(x_3).g(x_4).g(x_5)\)

Giải:

\(\begin{array}{l} f\left( x \right) = \left( {x - {x_1}} \right)...\left( {x - {x_5}} \right)\\ g\left( {{x_1}} \right).g\left( {{x_2}} \right)....g\left( {{x_5}} \right) = \left( {{x_1} - \sqrt 3 } \right)\left( {{x_1} + \sqrt 3 } \right)...\left( {{x_5} - \sqrt 3 } \right)\left( {{x_5} + \sqrt 3 } \right) \end{array}\)

\(\begin{array}{l} g\left( {{x_1}} \right).g\left( {{x_2}} \right)....g\left( {{x_5}} \right) = \left( {{x_1} - \sqrt 3 } \right)\left( {{x_1} + \sqrt 3 } \right)...\left( {{x_5} - \sqrt 3 } \right)\left( {{x_5} + \sqrt 3 } \right)\\ = \left( {\sqrt 3 - {x_1}} \right)...\left( {\sqrt 3 - {x_5}} \right).\left( { - \sqrt 3 - {x_1}} \right)...\left( { - \sqrt 3 - {x_5}} \right).{( - 1)^{10}}\\ = f\left( {\sqrt 3 } \right).f\left( { - \sqrt 3 } \right)\\ = - 1628 \end{array}\)

Mọi thắc mắc các bạn có thể vào đây để đặt câu hỏi nhé: http://diendanmaytinhcamtay.vn/

 

Ý kiến của bạn