Chuyển đổi số phức trên Casio fx-580VN X

Chuyển đổi số phức từ Đề-Các sang Lượng giác:

Bài toán: Chuyển số phức z=1+iz=1+i về dạng lượng giác.

Vào phương thức Complex: chuyen-so-phuc-de-cac-sang-luong-giac

Bấm OPTION, cuộn con trỏ, quan sát hai tính năng về chuyển đổi số phức:

  • Nhập vào  chuyen-so-phuc-de-cac-sang-luong-giac-hinh01

Góc được chuyển về Radian:

Vậy z=1+i=2–√(cos(π/4)+isin(π/4))z=1+i=2(cos⁡(π/4)+isin⁡(π/4)).

Chuyển đổi số phức từ lượng giác sang Đề-Các:

Bài toán: Chuyển số phức z=2–√(cos(π4)+isin(π4))z=2(cos⁡(π4)+isin⁡(π4)) về dạng Đề-các.

Vào phương thức Complex:chuyen-so-phuc-de-cac-sang-luong-giac

  • Cài đặt góc ở Radian: chuyen-so-phuc-de-cac-sang-luong-giac-hinh02
  • Nhập vào biểu thức:

Vậy z=2–√(cos(π/4)+isin(π/4))=1+iz=2(cos⁡(π/4)+isin⁡(π/4))=1+i.