Giải phương trình logarit sau:

Thứ năm, 24/05/2012, 13:50 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

(Trích bài 2.35/ trang 101, sách BT Giải Tích 12, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)

Bài giải: Giải bằng máy tính Casio fx-570MS

Ý kiến của bạn