Tính giá trị biểu thức

Thứ năm, 24/05/2012, 14:00 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter


(Trích bài 2.13c/ trang 84, sách BT Giải Tích 12, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)

 

Bài giải: Giải bằng máy tính Casio fx-570ES PLUS

Ghi vào màn hình:

Ý kiến của bạn