Tìm USCLN và BSCNN trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 15:18 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm UCLN và BCNN của \small \dpi{80} \fn_jvn 2419580247\small \dpi{80} \fn_jvn 3802197531

Trích đề thi gỏi toán nhanh trên máy tính 2012-2013 Q10 TPHCM

Bài Làm giải bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

  Tìm UCLN và BCNN của \small \dpi{80} \fn_jvn 2419580247\small \dpi{80} \fn_jvn 3802197531

Ta có  \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{ 2419580247 }{3802197531}= \frac{7}{11}

USCLN    \small \dpi{80} \fn_jvn 2419580247 \div 7= 345654321

BSCNN   \small \dpi{80} \fn_jvn 2419580247\times 11

Do máy ghi đươc 10 chữ số mà kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn 2419580247\times 11 tới 11 chữ số nên ta tìm BSCNN bằng cách  sau : 

\small \dpi{80} \fn_jvn 2419580247\times 11=2,661538272\times 〖10〗^{10}

vậy ta có 9 chữ số đầu tiên trong phép nhân là \small \dpi{80} \fn_jvn 266153827. Do  số 2 có thể được làm tròn nên ta không ghi số 2

Ta tìm 2 số còn lại bằng cách sau

\small \dpi{80} \fn_jvn 266153827\times 〖10〗^{10}=17

Vậy BSCNN \small \dpi{80} \fn_jvn \small \dpi{80} \fn_jvn 26615382717

Ý kiến của bạn