Tìm BSCNN và USCLN bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 15:41 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Phương pháp dùng thuật toán EUCLIDE của máy tính Casio fx 570ES PLUS để tìm BSCNN và USCLN. Bài này hướng dẫn cho trường hợp bài toán có 10 kí tự trở lên.

Ví dụ tìm BSCNN, USCLN 290493 và 97641

Giải: 

Tìm USCLN trên máy tính Casio fx 570ES PLUS, ta thực hiện như sau:

290493\rightarrowA ( ta gán 290493 vào kí tự A)

97641  \rightarrowB( ta gán 97641 vào kí tự B)

Ghi tiếp vào màn hình:                 \left | A-B\rightarr \right |\rightarrow A :\left | B-A \right |\rightarrow B và tiếp tục ta ấn nhiều lần cho đến khi có một kết quả là 0 thì kết quả kế tiếp là USCLN = 9 

BSCNN= \frac{290493\times 97641 }{USCLN}

BSCNN=\frac{290493\times 97641 }{9}= 3151558557

Ý kiến của bạn