Quy Luật số lũy thừa lớn

Thứ ba, 07/05/2019, 10:58 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tính A = 9999999993A = 9999999993.

Ta có:

+ 93 = 72993 = 729;

 

+ 993 = 970299993 = 970299;

 

+ 9993 = 9970029999993 = 997002999;

 

+ 99993 = 99992 × 9999 = 99992 (1000 − 1) = 99970002999999993 = 99992 × 9999 = 99992  (1000 − 1) = 999700029999.

 

Phán đoán quy luật ta được:

 

A = 9999999993 = 999999997000000002999999999

Ý kiến của bạn