Tính chính sác số lớn

Thứ ba, 07/05/2019, 13:38 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tính chính xác số lớn Bài 9

 

Tính: A = 1234567891234567892

+ Bước 1: Khai triển hằng đẳng thức:

A = 123456789 × 10+ 1234567892

A = 1234567892.1018 + 2.1234567892 × 109 + 1234567892

+ Bước 2: Tính 123456789= 1,524157875019.1016, trong đó:

Vì là 1016 nên sẽ tìm hai số hạng cuối cùng của 1234567892 bằng cách lấy 89= 7921.

Vậy 1234567892 = 15241578750190521.

+ Bước 3: 2 × 123456789 = 30483157500381042.

+ Bước 4: Bằng cách lập bảng ta nhận được:

A = 15241578780673678515622620750190521

Ý kiến của bạn