THÔNG BÁO - QUY ĐỊNH CỦA CT HĐQT VÀ BAN TGĐ

THÔNG TIN HỘI NHẬP BITEX
1906/2018

Chào mừng các anh/chị đã gia nhập ngôi nhà chung BITEX!

Thông báo tham dự Hội nghị Sơ Kết 6 tháng đầu năm 2017
2007/2017

Kính gửi : Toàn thể CBNV Công ty Bitex Miền Nam

Phòng Quản Trị Nhân Sự xin thông báo đến toàn thể CBNV tham dự Hội nghị Sơ Kết 6 tháng đầu năm 2017 – Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 với thông tin chi tiết như sau:

Quyết định điều chuyển nhân sự đối với Bà Nguyễn Trần Linh Lan
2007/2017

Phòng Hành Chánh xin gửi đến Các Anh/Chị :” Quyết định v/v điều chuyển nhân sự đối với Bà Nguyễn Trần Linh Lan”. Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.