Lớp 8 - 9

Đa số các em học sinh còn bỡ ngỡ và "ngại" làm dạng toán Tìm Giá trị lớn nhất (GTLN) và Giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một số biểu thức Đại số lớp 9 từ những bài đơn giản nhất. 
Hiện tại trên mạng chưa có tài liệu nào về cách giải nhanh bài toán này với dòng máy tính ưu việt CASIO fx-570VN PLUS.

Đề

Thu gọn các biểu thức sau:

\(A = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x - 2}} + \frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x + 2}} + \frac{{\sqrt x - 10}}{{x - 4}}\,\,\left( {x \ge 0,x \ne 4} \right)\)     \(B = \left( {13 - 4\sqrt 3 } \right)\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right) - 8\sqrt {20 + 2\sqrt {43 + 24\sqrt 3 } }\)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT tỉnh TPHCM năm học 2015-2016

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

\(\begin{array}{l} a)\,\,{x^2} - 8x + 15 = 0\\ b)\,\,2{x^2} - \sqrt 2 x - 2 = 0\\ c)\,\,{x^4} - 5{x^2} - 6 = 0\\ d)\,\,\left\{ \begin{array}{l} 2x + 5y = - 3\\ 3x - y = 4 \end{array} \right. \end{array}\)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT tỉnh TPHCM năm học 2015-2016

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Thu gọn biểu thức sau:

\(B = 21{\left( {\sqrt {2 + \sqrt 3 } + \sqrt {3 - \sqrt 5 } } \right)^2} - 6\left( {\sqrt {2 - \sqrt 3 } + \sqrt {3 + \sqrt 5 } } \right)^2 - 15\sqrt {15} \)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT tỉnh TPHCM năm học 2013-2014

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

\(\begin{array}{l} a)\,\,{x^2} - 5{\rm{x}} + 6 = 0\\ b)\,\,{x^2} - 2{\rm{x}} - 1 = 0\\ c)\,\,{x^4} + 3{{\rm{x}}^2} - 4 = 0\\ d)\,\,\left\{ \begin{array}{l} 2{\rm{x}} - y = 3\\ x + 2y = - 1 \end{array} \right. \end{array}\)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT tỉnh TPHCM năm học 2013-2014

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải các phương trình sau : \( \sqrt {3x + 4} - \sqrt {2x + 1} = 1\)

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Thu gọn biểu thức sau:

 \(A = \frac{{\sqrt {3 - \sqrt 5 } (3 + \sqrt 5 )}}{{\sqrt {10} + \sqrt 2 }}\)  

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Rút gọn biểu thức \(B = \left( {\frac{a}{{a - 2\sqrt a }} + \frac{a}{{\sqrt a - 2}}} \right):\frac{{\sqrt a + 1}}{{a - 4\sqrt a + 4}}\)  với \(a > 0,a \ne 4\)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức: \(A = \frac{1}{{\sqrt 2 + 1}} - \frac{{\sqrt 8 - \sqrt {10} }}{{2 - \sqrt 5 }}\)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải phương trình: \(2\left( {2x - 1} \right) - 3\sqrt {5x - 6} = \sqrt {3x - 8} \)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus