Khối THPT

BITEX gởi đến các bạn đề bài hàm số và cách giải:

upload_2017-9-6_13-23-48

Đề bài: 

Cho hai hàm số Gọi \(x_1,\, x_2, \,x_3,\, x_4, x_5\) là 5 nghiệm của phương trình \(f(x) = 0\)

Hãy tính \(P = g(x_1).g(x_2).g(x_3).g(x_4).g(x_5)\)

BITEX xin cảm ơn tác giả bài viết, thầy Vũ Nguyên Duy, GV THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang đã chia sẻ một tài liệu rất bổ ích tới Quý thầy cô và các em học sinh. Bài đăng trên tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ 02/2016

Hai cách làm cho câu hỏi: Tiếp tục thêm và bớt bi theo quy luật thì chừng nào số bi trong hộp vượt quá 100 000 000 viên bi?

Hai cách giải bài toán Liên phân số dưới đây:

Đề

Cho hình vẽ bên, tam giác ABC vuông tại C và có độ dài cạnh AC lớn hơn độ dài cạnh BC. Tứ giác CDEF và MNKL là các hình vuông, có diện tích lần lượt là 625cm2 và 624cm2. Tính diện tích phần chung được tô màu của hai hình vuông CDEF và MNKL.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 12 cấp THPT năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho khối chóp xiên ABCD.A’B’C’D’ có độ dài các cạnh BD=a, AA’=b, góc giữa hai đường thẳng AA’ và đường thẳng BD bằng \(\alpha \) , khoảng cách giữa AA’ và BD bằng d. Lập công thức tính thể tích khối hộp trên theo a, b, d và \(\alpha \). Áp dụng tính thể tích khối hộp với \(a = 5cm,{\rm{ }}b = 6cm,{\rm{ }}d = 4cm\) và \(\alpha = {50^0}\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 12 cấp THPT năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho hình chóp tứ giác đều có tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nhau, độ dài cạnh đáy bằng a, đường cao bằng h. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp đó.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 12 cấp THPT năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính thể tích khối tứ diện ABCD biết: \(AB = BC = CD = BD = AC = 2;\,AD = \sqrt 2 \)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Giải hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} {2^{x + 1}} + {\log _2}{y^4} + 4\cos z = 1\\ {2^{x - 1}} + {\log _2}\sqrt y + 2\cos z = 2\\ {2^x} + {\log _3}y + 8\cos z = 5 \end{array} \right.\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus