Khối THCS

1.  Dấu hiệu chia hết cho 7, 11, 13 và mở rộng

2.  Dấu hiệu chia hết cho 27, 37 và mở rộng

Giải phương trình nghiệm nguyên với hai cách:

+ Tính biệt thức Delta;

+ Đưa về các giá trị nguyên: Liên phân số.

Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy

Đề 

Cho dãy số  \((u_n)\) với số hạng tổng quát được cho bởi công thức:

 

\(${U_n} = \frac{1}{{\sqrt 5 }}\left[ {{{\left( {\frac{{1 + \sqrt 5 }}{2}} \right)}^n} - {{\left( {\frac{{1 - \sqrt 5 }}{2}} \right)}^n}} \right]\)  (n là số tự nhiên)

a)   Tính \(${u_1},{u_2},{u_3},{u_4},{u_5},{u_6}\)

b)   Lập công thức truy hồi tính \({u_{n + 1}}\)  theo \(u_n\)  và \({u_{n - 1}}\,\,\left( {n \ge 2} \right)\)  .

c)   Lập quy trình bấm phím liên tục tính \({u_{n + 1}}\)  theo \(u_n\)  và \({u_{n - 1}}\,\,\left( {n \ge 2} \right)\)  .

d)   Tính \(A = \frac{{{u_{101}}}}{{{u_{100}}}}\)   

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính tổng \(A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{{{2^{20}}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho \(f(x) = {\rm{ax + b}}\) thỏa \(\left\{ \begin{array}{l} f(1) = {\rm{123}}\\ {\rm{f(2) = 234}} \end{array} \right.\).

Tính tổng \(S = f(1) + f\left( 2 \right) + f\left( 3 \right) + ... + f\left( {300} \right)\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho tam giác ABC vuông tại A thỏa: \({\sin ^3}B - 3{\sin ^2}B + 2,25\sin B - 0,5 = 0\) .

Giải phương trình: \({x^2} + 4x + \sin B = 0\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho x là góc nhọn và \(\tan x + \cot x = m\)

Tìm điều kiện của m.

Khi \(m = \sqrt 2 + 1\). Hãy tính \(P = \frac{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 5\sqrt {\cos x} }}{{3{{\sin }^2}x - \cos x}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Anh A mua nhà trị giá 300000000đ ( Ba trăm triệu đồng) theo phương thức trả góp . Nếu anh A muốn trả hết nợ trong vòng 5 năm và phải trả lãi với mức 6%/năm thì mỗi tháng anh A phải trả  bao nhiêu tiền ( làm tròn đến nghìn đồng).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

 

Đề

Anh A mua nhà trị giá 300000000đ ( Ba trăm triệu đồng) theo phương thức trả góp . Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất  anh A trả 5500000đ và chịu lãi xuất số tiền chưa trả là 0.5%/ tháng thì sau bao nhiêu tháng anh A trả hết số tiền trên.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus