Lớp 12

Đề thi tuyển sinh đại học Khối A năm 2010 – Mã 136
Câu 22: Trong thí nghim Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại ví trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng
A. 0,48 μm và 0,56 μm                                                     B. 0,40 μm và 0,60 μm
C. 0,45 μm và 0,60 μm                                                     D. 0,40 μm và 0,64 μm

Bài toán: Xét số phức zz thỏa mãn \(\left| z+2-i \right|+\left| z-4-7i \right|=6\sqrt{2}\) . Gọi mm ,MM lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của\(\left| z-1+i \right|\) . Tính \(P=m+M \)

A. \(P=\sqrt{13}+\sqrt{73}\)

B. \(P=\dfrac{5\sqrt{2}+2\sqrt{73}}{2}\)

C.\(P=5\sqrt{2}+2\sqrt{73}\)

D.\(P=\dfrac{5\sqrt{2}+\sqrt{73}}{2}\)

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC là tam giác đều, các mặt bên là hình vuông. Biết diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là \(21\pi\). Tính thể tích của khối lăng trụ:

A. 18                    B. \(\dfrac{27\sqrt{3}}{4}\)                   C. 6                    D. \(\dfrac{9\sqrt{3}}{4}\)

 

BITEX gởi đến các bạn video hướng dẫn các dạng toán lãi suất do admin trang diendanmaytinhcamtay.vn thực hiện. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt.

Kỹ thuật khá hay phân tích phương trình bậc 4 vô nghiệm:

Đề bài: 

Viết phương trình mặt cầu có tâm \(I(1;2;3)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :\dfrac{x}{1} = \dfrac{{y + 2}}{{ - 2}} = \dfrac{z}{2}\)

Liên phân số chuyển số thập phân sang số vô tỷ
Bài viết tham khảo Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ tháng 7 năm 2016
Bài toán: Khôi phục lại chính xác nghiệm X=9,779949748 sau khi SOLVE.

Đề

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân \(\int_0^1 {\left( {x - 3} \right){e^x}dx}\)

Trích đề thi KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA năm 2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

a)     Cho số phức z thỏa mãn \(\left( {1 - i} \right)z - 1 + 5i = 0\). Tìm phần thực và phần ảo của z

b)     Giải phương trình \({\log _2}\left( {{x^2} + x + 2} \right) = 3\)

Trích đề thi KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA năm 2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus