Lớp 12

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT phân ban - môn Toán - 2006)

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn 2x^2-5x+4=0 trên tập số phức.

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2006)

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x+3x+1 tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ x0=-3.

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2006 - Môn Toán phân ban)

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn 8z^2-4z+1=0 trên tập số phức.
(Trích đề thi tốt nghiệp THPT - 2009 - môn Toán)

Tính tích phân I=\small \dpi{80} \fn_jvn \int_{0}^{\pi}x(1+cosx)dx
(Trích câu 2.2 đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Toán)